Ladder Hills 18

A “teaspooned” malt – 99% Balvenie, 1% Glenfiddich.